Elita Nude (Light) (22)
Elita Black (44)
Elita Gray (1)
Elita Ivory/Off-White (21)
Elita Pink (5)
Elita White (25)