Elita Nude (Light) (19)
Elita Black (32)
Elita Gray (1)
Elita Ivory/Off-White (14)
Elita Pink (5)
Elita White (21)