Elita Nude (19)
Elita Black (33)
Elita Gray (2)
Elita Ivory/Off-White (13)
Elita Pink (4)
Elita White (23)