Elita Nude (19)
Elita Black (33)
Elita Gray (1)
Elita Ivory/Off-White (13)
Elita Pink (5)
Elita White (23)