Aria Blue/Navy (9)
Aria Green (7)
Aria Ivory/Off-White (5)
Aria Light Blue (5)
Aria Pink (2)
Aria Purple (3)
Aria White (4)
Aria Yellow (3)