Aria Blue/Navy (8)
Aria Green (6)
Aria Ivory/Off-White (2)
Aria Light Blue (3)
Aria Pink (2)
Aria Purple (3)
Aria White (3)
Aria Yellow (3)