Aria Blue/Navy (8)
Aria Green (8)
Aria Ivory/Off-White (4)
Aria Light Blue (4)
Aria Pink (2)
Aria Purple (4)
Aria White (3)
Aria Yellow (3)