Aria Black (3)
Aria Blue/Navy (4)
Aria Light Blue (6)
Aria Gray (3)
Aria Green (2)
Aria Ivory/Off-White (8)
Aria Orange (1)
Aria Pink (1)
Aria Purple (2)
Aria Red (1)
Aria White (9)
Aria Yellow (2)
Aria Pattern (16)