Aria Blue/Navy (7)
Aria Gray (1)
Aria Green (7)
Aria Ivory/Off-White (11)
Aria Light Blue (7)
Aria Orange (2)
Aria Pink (6)
Aria Purple (4)
Aria Teal (1)
Aria White (10)
Aria Yellow (3)